Tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm mà HITECH có thời gian bảo hành riêng với từng sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn