Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9001D
Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9001D, 5-30mm/0.01mm

Giá: 2,226,000 d

Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9002D
Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9002D, 25-50mm/0.01mm

Giá: 2,355,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9001E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9001E, 0-25mm/0.001mm

Giá: 5,214,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9007E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9007E, 150-175mm/0.001mm

Giá: 6,870,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9008E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9008E, 175-200mm/0.001mm

Giá: 7,321,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-125
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-125, 100-125mm, 0.001mm/0.00005

Giá: 8,934,000 d

Panme điện tử dải rộng đo trong ba điểm INSIZE, 3128-70
Panme điện tử dải rộng đo trong ba điểm INSIZE, 3128-70, 50-70mm , 0.001mm/0.00005", IP54

Giá: 9,084,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-40
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-40, 30-40mm, 0.001mm/0.00005"

Giá: 9,216,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127 - 4
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127 - 4, 3 - 4mm, 0.001mm/0.00005"

Giá: 9,800,000 d

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE ( IP54) , 3127-300
Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE ( IP54) , 3127-300, 275-300mm/ 0.001mm/0.00005"

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn