CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG 

- Nếu trong vòng 1 tuần đầu tiền sau khi KH mua sản phẩm của của Hitech, có phát sinh lỗi , từ phía nhà sản xuất thì Hitech cam đoan sẽ đổi trả lại cho KH hoặc hoàn trả lại tiền kèm bồi thường phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của hợp đồng.

YÊU CẦU :

- Sản phẩm phải còn nguyên tem của công ty 

- sản phẩm lắp ráp hoặc đưa vào sử dụng không quá 1 tuần

 

 

Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn