Máy so màu quang phổ 300
Máy so màu quang phổ 300, chính xác giá rẻ

Giá: Liên hệ

Máy so mầu  CR0XR-TFC
Máy so mầu CR0XR-TFC

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-VCS
Máy so mầu CR0XR-VCS

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-VCSP
Máy so mầu CR0XR-VCSP

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-VS450
Máy so mầu CR0XR-VS450

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-962
Máy so mầu CR0XR-962

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-CA22
Máy so mầu CR0XR-CA22

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-964
Máy so mầu CR0XR-964

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-CAP
Máy so mầu CR0XR-CAP

Giá: Liên hệ

Máy so mầu CR0XR-XTH
Máy so mầu CR0XR-XTH

Giá: Liên hệ

Máy so mầu MA68
Máy so mầu MA68

Giá: Liên hệ

Máy so mầu MA94
Máy so mầu MA94

Giá: Liên hệ

Máy so mầu MA96
Máy so mầu MA96

Giá: Liên hệ

Máy so mầu MA98
Máy so mầu MA98

Giá: Liên hệ

Máy so mầu MA9X
Máy so mầu MA9X

Giá: Liên hệ

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn