Đồng hồ so Asimeto 484-22-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ so Asimeto 484-21-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ so chịu nước INSIZE, 2324-10
Đồng hồ so chịu nước INSIZE, 2324-10, 0 - 10mm / 0.01mm

Giá: 871,000 d

Đồng hồ so điện tử (đo trong) INSIZE , 2108-101F
Đồng hồ so điện tử (đo trong) INSIZE , 2108-101F, 12.7mm/0.5" - 0.001mm/0.00005"

Giá: 4,247,000 d

Đồng hồ so Starret-Mỹ, 196A6Z
Đồng hồ so Starret-Mỹ, 196A6Z, 0-0.2mm/0.001

Giá: 5,881,000 d

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401E Nhật
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401E, 0-0.14mm/0.001, - Nhật

Giá: 2,219,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-470B, Nhật Bản
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-470B, 0-25.4mm/0.001, – Nhật Bản

Giá: 8,211,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-490B, Nhật Bản
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-490B, 0-50.8mm/0.001, – Nhật Bản

Giá: 9,612,000 d

Đồng hồ so Mitutoyo-Nhật, 2416S
Đồng hồ so Mitutoyo-Nhật, 2416S, 0 – 1”/0.01”

Giá: 1,574,000 d

Đồng hồ so Mitutoyo- Nhật, 1166
Đồng hồ so Mitutoyo- Nhật, 1166,0 – 0.2”/0.01”

Giá: 1,990,000 d

Đồng hồ số MW 400-09, Moore & Wright – Anh
Đồng hồ số MW 400-09, Moore & Wright – Anh

Giá: 2,175,000 d

Đồng hồ số điện tử  MW 405-06DB, Moore & Wright – Anh
Đồng hồ số điện tử 0-25mm/1,0”, MW 405-06DB, Moore & Wright – Anh

Giá: 2,342,000 d

Đồng hồ số Mitutoyo 3058S-19- Nhật
Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19, 0 - 50mm/0.01, - Nhật

Giá: 2,410,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo- Nhật Bản, 543-682
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo- Nhật Bản, 543-682, 0-12.7mm, 0.001mm

Giá: 2,465,000 d

Đồng hồ so điện tử INSIZE , 2112-101F
Đồng hồ so điện tử INSIZE , 2112-101F, 12.7mm/0.5

Giá: 2,890,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn