Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A1

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A2

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-200X

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-116

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2101

Giá: 7,285,950 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2009

Giá: 3,628,800 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2007

Giá: 5,528,250 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2005

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2003

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2001

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207III

Giá: 4,677,750 d

HTIXSZ-207
Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107III

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107BN

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2108III

Giá: 13,608,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn