Thước đo độ cao đồng hồ INSIZE , 1351-1000
Thước đo độ cao đồng hồ INSIZE , 1351-1000, 0-1000mm

Giá: Liên hệ

Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT- Anh, MW 190-50
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT- Anh, MW 190-50, 0-500mm/0.02mm

Giá: 4,276,000 d

Thước đo độ cao cơ khí INSIZE , 1253-250
Thước đo độ cao cơ khí INSIZE , 1253-250, 0-250mm/0-10"

Giá: 3,473,000 d

Thước đo cao cơ khí INSIZE , 1250-450
Thước đo cao cơ khí INSIZE , 1250-450, 0-450mm/0-18"

Giá: 5,580,000 d

Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo – Nhât Bản, 514-102
Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo – Nhât Bản, 514-102, 0-300mm/0.04

Giá: 7,181,000 d

Thước đo độ cao đồng hồ Horex, 2505122
Thước đo độ cao đồng hồ Horex, 2505122, 0 - 300mm/0.01mm

Giá: 7,143,000 d

Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 514-106
Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 514-106, 0-600mm/0.05mm

Giá: 18,250,000 d

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo- Nhật Bản, 192-130
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo- Nhật Bản, 192-130, 0-300mm/0.01

Giá: 9,490,000 d

Thước đo độ cao đồng hồ MITUTOYO- Nhật Bản, 192-132
Thước đo độ cao đồng hồ MITUTOYO- Nhật Bản, 192-132, 0-600mm/ 0.05mm

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn