Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto 102

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053
Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053, 275-300mm/0.01mm

Giá: 5,107,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300
Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300, 275-300mm

Giá: 7,860,000 d

Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016
Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016, 150-300mm/0.01mm

Giá: 12,890,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057, 100-200mm/0.01mm

Giá: 5,021,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058, 200-300mm/0.01mm

Giá: 5,408,000 d

Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002
Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002, 30-70mm/0.01mm

Giá: 17,835,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070, 1800-2000mm/0.01mm

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10, 75-100mm/0.01

Giá: 1,240,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A, 0-150mm/0.01

Giá: 5,068,000 d

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE 3203-100A
Panme đo ngoài cơ khí (hệ mét) INSIZE 3203-100A, 75-100mm/0.01mm

Giá: 506,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn